Nastąpiła zmiana wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Informujemy, że weszły w życie zapisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

W związku z nowymi regulacjami zmianie uległ załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Przypominamy, że wypełniają go osoby, które występują o przyznanie świadczenia za bezpłatne udzielenie uchodźcom wojennym zakwaterowania i wyżywienia.

W formularzu „Karty osoby przyjętej do zakwaterowania” dodano dodatkowe rubryki umożliwiające udokumentowanie zakwaterowania uchodźców do 30 czerwca 2024 r. Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, której przepisy wydłużają okres szczególnych uprawnień osób przebywających w Polsce w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.

Przepisy wynikające ze znowelizowanej ustawy dotyczą również wypłaty świadczenia osobom zapewniającym uchodźcom zakwaterowanie i wyżywienie. Świadczenie w wysokości 40 zł dziennie za osobę przyznawane jest na podstawie przepisów ustawy o po mocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wypłata przysługuje za 120 dni pobytu uchodźców w miejscu zakwaterowania.

wzór wniosku: