Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku otrzymał dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust 1 pkt 18ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość dotacji wynosi: 5 841,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania w 2021 roku wynosi: 7 303,08 zł