Aktualne wzory wniosków do pobrania ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

Druki do pobrania:

  • formularz w celu ustalenia koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego
  • zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniające do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
  • druki do wypełnienia przez pracodawcę:
  • podanie o przelew świadczeń na konto bankowe

  • Druki o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (składa się w Powiatowym Zespole ds. orzekania o Niepełnosprawności)
  • Dla dorosłych:
  • Dla dzieci:

Skip to content