I. Zadanie: Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/ działania związane z rozwojem pomocy społecznej współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości: 39 129,00 zł, całkowity koszt zadania wynosił: 39 129,00 zł

________________________________________________________________

II . Zadanie: Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 88 299,72 zł, całkowity koszt zadania wynosił: 148 793,45 zł

________________________________________________________________

III. Zadanie: Program asystent rodziny i koordynator rodziny pieczy zastępczej na 2016 r. współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 48 600,00 zł, całkowity koszt wyniósł: 88 802,12 zł

__________________________________________________________

IV. Zadanie: Dofinansowanie przyznania dodatków 250 zł dla pracowników współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 15 470,00 zł, całkowity koszt wyniósł: 19 420,83 zł

_______________________________________________________________

Skip to content