Program ” Wspieraj Seniora” współfinansowane ze środków budżetu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w 2021 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 12 041,00 zł . Całkowity koszt zadania wynosił: 12 041,00 zł.

Skip to content