Program “ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma także zapewniać:

– ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,

– przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Zakres wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będzie odpowiedzą na potrzeby zgłaszane przez uczestnika programu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w 2021 roku realizuje program w okresie od 28-05-2021 r. do 31-12-2021 r.

Całkowity koszt realizacji programu w 2021 r. wynosi 17 648,00 złotych. Całość finansowania pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Skip to content