Projekt socjalnySam nie znaczy samotny – rozszerzenie zakresu i dostępności usług dla seniorów z Gminy Poronin” .

jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.04.2021 do 31.12.2021 roku realizuje projekt socjalny pn.Sam nie znaczy samotny – rozszerzenie zakresu i dostępności usług dla seniorów z Gminy Poronin” .

Celem projektu jest wzmocnienie kondycji psychicznej i fizycznej seniorów z terenu Gminy Poronin poprzez:

  • nabycie wiedzy o traumie i syndromie zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz sposobach radzenia sobie z nim;
  • zdobycie wiedzy w zakresie zdrowego żywienia w kontekście syndromu zespołu stresu pourazowego (PTSD)  oraz zdobycie wiedzy w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością (przeciwdziałanie marnotrawieniu jedzenia).

W ramach projektu realizowane jest:

  • wsparcie psychologiczne w okresie od maja – grudnia, spotkania odbywają się miejscu zamieszkania osób wyrażających chęć do udziału w proponowanym wsparciu lub w formie teleporady;
  • prelekcje prowadzone przez dietetyka o tematyce z zakresu utrzymywania prawidłowej i zbilansowanej diety oraz  racjonalnego gospodarowania żywnością  (przeciwdziałanie marnowaniu żywności, zdobycie wiedzy w zakresie zasad ekonomicznego robienia zakupów, przechowywania żywności, czytania, itp.).

Całkowity koszt projektu wynosi 45 303,00 zł wysokość otrzymanego dofinansowania ze środków otrzymanych od wojewody wynosi 36 231,00 zł.

Skip to content