Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 roku otrzymał dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość dotacji wynosi: 18.803,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania w 2023 roku wynosi: 34. 333,49 zł

Data podpisania umowy nastąpiła w dniu 30-10-2023 roku