Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w 2022 roku otrzymał dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej , w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dotacja jest przeznaczona na wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, a jej celem jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 3,4,14,19 i 20 oraz w art. 18 ust 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość dotacji wynosi: 77 175,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 roku wyniósł: 1 161,559,00 zł