Koordynacja Świadczeń Rodzinnych/Wychowawczych

W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczeń wychowawczych lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie przekazuje wniosek wraz z dokumentami do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Polityki Społecznej, Oddział ds. Koordynacji

W celu usprawnienia procedury przekazywania wniosków niezbędne jest :

  • dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających zatrudnienie członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  •  w przypadku osób niezatrudnionych u zagranicznych pracodawców zaświadczenie A1 z ZUS
  • załączenie dodatkowych dokumentów potwierdzających sytuację zawodową zarówno osoby przebywającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i osoby przebywającej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  • wypełnienie formularza : druk do pobrania

Informacje w sprawie toczących się postępowań dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego są udzielane przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie poprzez:

1.Formularz kontaktowy na stronie www.muw.gov.pl
https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Wp

2. Infolinia pod numerem telefonu tel. 12 430 29 73 czynna
– w poniedziałki w godzinach od 9.00-16.30
– od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00

3. Kontakt osobisty
W celu osobistego kontaktu Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zaprasza  w poniedziałki w godz. 14.00-17.00, od wtorku do piątku w godz.8.00-11.00 w Krakowie  – Plac Na Stawach 3,