Jeśli jesteś świadkiem przemocy:

 • wobec osoby nieznanej: bezzwłocznie zadzwoń na policję i poproś o interwencję;
 • wobec osoby z Twojej rodziny: porozmawiaj na ten temat. Zanim
  podejmiesz działania, warto potwierdzić swoje podejrzenia. Niektóre osoby doznające przemocy mogą winić siebie za zaistniałą sytuację. Osoby stosujące przemoc często potrafią manipulować swoimi bliskimi, by wmówić im, że są bezużyteczne i niekochane, same wywołują agresję i akty przemocowe. Warto być przygotowanym na taką reakcję i wypowiedzi.
 • wobec dziecka: dzieci, które doświadczają przemocy nie wiedzą,
  gdzie szukać pomocy i boją się obcych osób. Jeśli jesteś świadkiem,
  możesz zgłosić zaistniałą sytuację do pracownika szkoły, przedszkola,
  żłobka, na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej, do Sądu Rodzinnego.
 • wobec osoby starszej i/ lub niepełnosprawnej: osoby starsze coraz
  częściej doznają przemocy od osób najbliższych (współmałżonka, dzieci,
  wnuków, opiekunów). Krzywdzone są fizycznie, psychicznie, ekonomicznie jaki poprzez zaniedbanie. Jeśli znasz osobę starszą, która doświadcza przemocy domowej, zgłoś ten fakt na policję albo do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie
 • Gdzie udać się po pomoc?
  • Telefon alarmowy – 112
  • Policja – 997
  • Pogotowie – 999
  • Ośrodek Pomocy Społecznej –
  Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy
  w Rodzinie – tel. 18 20 01404 wew.29
  • Gminna Komisja Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych te. 667500696
  • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla
  Ofiar Przemocy w Rodzinie, Tatrzański
  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zakopanem –
  tel. 18 20 64 454