Projekt socjalny „Sam nie znaczy samotny – rozszerzenie zakresu i dostępności usług dla seniorów z Gminy Poronin” .

jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.04.2022 do 31.12.2022 roku realizuje projekt socjalny pn. „Sam nie znaczy samotny – rozszerzenie zakresu i dostępności usług dla seniorów z Gminy Poronin” .

Celem projektu jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa seniorów z terenu Gminy Poronin.

Cele szczegółowe:

  • podwyższenie świadomości seniorów na temat kwestii związanych  z bezpieczeństwem poprzez pokazanie i omówienie stosowanych mechanizmów oszustwa,  metod perswazji i wpływania na decyzje osób starszych;
  • podniesienie poczucia bezpieczeństwa seniorów poprzez wsparcie psychologiczne.

W ramach projektu realizowane jest:

  • wsparcie psychologiczne w okresie od maja – grudnia, spotkania odbywają się miejscu zamieszkania osób wyrażających chęć do udziału w proponowanym wsparciu lub w formie teleporady;
  • prelekcja edukacyjna prowadzona przez:

– policjantów Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem w zakresie najnowszych metod stosowanych przez przestępców mających na celu kradzież, oszustwo i wyłudzenie pieniędzy oraz zasad bezpieczeństwa, itp.

– prawnika w zakresie wybranych aspektów prawa konsumenckiego.

Całkowity koszt projektu wynosi 42 729,00 wysokość otrzymanego dofinansowania ze środków otrzymanych od wojewody wynosi 34 183,00 zł.