Wszystkie wpisy, których autorem jest Danuta

Od 9 czerwca 2021 r. wyświetlanie Karty Dużej Rodziny możliwe jest w aplikacji mObywatel.

Mobilna Karta Dużej Rodziny

Od 9 czerwca br. każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektronicznej czy obu – będzie mógł z niej korzystać dzięki praktycznej aplikacji mObywatel.

– Osoby posiadające wyłącznie Karty tradycyjne  nie będą musiały wnioskować o domówienie elektronicznej formy i płacić za to. Dzięki temu Karta Dużej Rodziny stanie się jeszcze bardziej nowoczesna, to także znaczne ograniczenie biurokracji. To bardzo dobra wiadomość dla rodzin – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W aplikacji mObywatel znajdzie się także link do strony https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr na której znajduje się mapa z partnerami KDR oraz z informacjami o zniżkach.

Czym jest aplikacja mObywatel?

Aplikacja mObywatel to cyfrowy portfel na dokumenty i usługi. Dzięki aplikacji można m.in.:

 • bezpiecznie pobrać i okazać swoje dane,
 • realizować eRecepty bez podawania numeru PESEL,
 • przechowywać potwierdzenie odbytego szczepienia przeciwko COVID-19,
 • korzystać z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej.

Jest ona dostępna dla osób posiadających mTożsamość (posiadających PESEL oraz dowód osobisty) lub mLegitymację szkolną. Część cudzoziemców posiadających obecnie KDR i dzieci nie będzie mogła skorzystać z Karty w mObywatel. Cudzoziemcy, którzy wnioskowali o elektroniczną formę KDR, otrzymują z urzędu Kartę tradycyjną. Wójt / burmistrz / prezydent miasta w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu ogłoszenia nowelizacji (do 1 czerwca) z urzędu bezpłatnie przyznał kartę tradycyjną cudzoziemcom.
Osoby, które nie będą  miały dostępu do mObywatela, będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Uzyskaj Kartę Dużej Rodziny

Masz troje dzieci lub więcej? Dzięki Karcie Dużej Rodziny dostaniecie zniżki na różne towary i usługi — na przykład przejazdy kolejowe, kulturę i sport. Dowiedz się, jak ją dostać.

Kto może uzyskać Kartę Dużej Rodziny
Każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli

 • ojciec i matka,
 • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
 • dzieci.

Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.
Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny będą mogli uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Pamiętaj, żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni — w stosunku do co najmniej trojga dzieci — władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Jakie zniżki możesz dostać
Możesz dostać między innymi:
zniżki na przejazdy kolejowe — 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne — ojciec, matka, macocha i ojczym,
50% ulgi opłaty za paszport — ojciec, matka, macocha i ojczym,
75% ulgi opłaty za paszport — dzieci,
oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne. Skorzystaj z wyszukiwarki partnerów Karty Dużej Rodziny — znajdziesz tam wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informację, jaka jest wysokość zniżek.
Jeśli ktoś z rodziny ma orzeczoną niepełnosprawność — sprawdź, czy możecie dostać większe zniżki. Pamiętaj — żeby dostać taką zniżkę, trzeba okazać legitymację osoby niepełnosprawnej.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny
Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny. Każdy członek rodziny może korzystać z Karty osobno.
Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”:

Korzystaj z Karty Dużej Rodziny na telefonie — pobierz aplikację mKDR

W aplikacji mKDR:

 • wyświetlisz swoją Kartę na ekranie smartfona (po złożeniu wniosku),
 • łatwo odszukasz miejsca, w których skorzystasz ze zniżek — po kategorii, lokalizacji czy wybranej frazie,
 • dzięki geolokalizacji znajdziesz instytucje lub firmy oferujące zniżki w miejscu, w którym jesteś,
 • stworzysz własną listę ulubionych partnerów Karty Dużej Rodziny,
 • dowiesz się o nowych zniżkach i nowych partnerach.

Na jak długo możesz uzyskać Kartę Dużej Rodziny

 • rodzice — na całe życie,
 • dzieci — do ukończenia 18 lat,
 • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują — do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat,
 • dzieci niepełnosprawne — na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Co zrobić
Jeśli składasz wniosek w urzędzie

 1. Skontaktuj się z urzędem gminy lub miasta i zapytaj, która instytucja zajmuje się Kartami Dużej Rodziny (może to być na przykład ośrodek pomocy społecznej). Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 2. Wypełnij  wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny i przygotuj odpowiednie dokumenty.
 3. Złóż wniosek w odpowiedniej instytucji.
 4.  Odbierz Kartę Dużej Rodziny

Jeśli składasz wniosek również o Kartę mobilną, pobierz aplikację mKDR w Google Play (dla systemu Android) lub App Store (dla systemu IOS).

Co przygotować

wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Pobierz, wypełnij, a następnie zanieś do odpowiedniej instytucji. Sprawdź w urzędzie gminy lub miasta, która instytucja zajmuje się przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
dodatkowo:
ojciec i matka
oświadczenie, że nie jesteście pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci — napisz je samodzielnie lub wypełnij odpowiedni formularz,
dowód osobisty lub paszport — jeśli nie mają numeru PESEL,
macocha i ojczym (małżonek jednego z rodziców) — jeśli nie mają numeru PESEL
dowód osobisty lub paszport,
akt małżeństwa,
dzieci poniżej 18 lat (jeśli nie mają numeru PESEL) — akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport,
dzieci powyżej 18 lat
dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL),
oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach — napisz je samodzielnie lub wypełnij odpowiedni formularz,
dzieci niepełnosprawne powyżej 18 lat — dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL),
dzieci z rodzin zastępczych albo z rodzinnego domu dziecka — postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka — oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
cudzoziemiec — dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych dokumentów:
dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce,
zezwolenie na pobyt w kraju.
Jeśli składasz wniosek wyłącznie o Kartę mobilną, a urząd przyznał ci już plastikową Kartę — nie musisz przygotowywać żadnych dokumentów. Wystarczy, że podasz numer telefonu i adres e-mail członka rodziny (jeżeli wniosek dotyczy osoby, która nie ma telefonu ani adresu e-mail — podaj numer telefonu i adres e-mail rodzica lub innego członka rodziny). We wniosku możesz wskazać, czy rodzice będą mogli wyświetlać w aplikacji mKDR tylko swoje Karty, czy również Karty pozostałych członków rodziny.

Jeśli składasz wniosek przez Emp@tię
Ile zapłacisz
Usługa jest bezpłatna.
Duplikat Karty kosztuje 9,78 zł.
Jeśli składasz wniosek tylko o Kartę mobilną (a masz już Kartę plastikową):
zapłacisz 9,21 zł — jeśli wniosek o Kartę plastikową był złożony

Gdzie złożyć wniosek
Masz 2 możliwości:
W urzędzie — w odpowiedniej instytucji w twojej gminie. Zapytaj w urzędzie gminy lub urzędzie miasta, właściwym dla twojego miejsca zamieszkania, która instytucja zajmuje się wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Jeśli ktoś z rodziny mieszka w innej gminie, wniosek złóż dodatkowo w jego gminie. Wniosek możesz złożyć osobiście albo może to zrobić inna pełnoletnia osoba z rodziny (ojciec, matka, macocha, ojczym, dzieci).
Wniosek możesz złożyć także przez internet — na portalu MRPiPS Emp@tia. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co zrobić.
Sprawdź, czy twoja gmina oferuje też lokalną Kartę Dużej Rodziny, która zapewnia dodatkowe zniżki.
Jak wygląda Karta

Karta dużej rodziny czy nieporozumień
Karta plastikowa ma jeden ogólnopolski wzór. Ma wymiary karty płatniczej: 54 x 85,6 mm. Na karcie znajdziesz następujące dane:
imię i nazwisko,
numer PESEL,
datę ważności Karty,
numer Karty,
skrótowiec KDR (Karta Dużej Rodziny) napisany alfabetem Braille’a,
zabezpieczenia przed podrobieniem.

Karta mobilna jest wyświetlana w aplikacji mKDR po złożeniu wniosku:
Znajdziesz w niej następujące dane:
imię i nazwisko,
numer PESEL,
datę ważności Karty,
numer Karty,
znacznik upływającego czasu (potwierdzenie autentyczności Karty elektronicznej)

Uzyskaj Kartę Dużej Rodziny - Gov.pl - Portal Gov.pl

aktualne informacje należy szukać: https://www.gov.pl/web/rodzina/wyswietlanie-karty-duzej-rodziny-w-aplikacji-mobywatel

Od dnia 1 lipca 2021r. ponownie zastają otwarte stracjonarne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Tatrzańskiego.

Bezpłatne porady prawne, poradnictwo obywatelskie i mediacje

Porady prawne są udzielane po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie pod nr 18 26 61 300 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30) lub za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/zapisy

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, ŻE OD 01 LIPCA 2021 R., WNIOSKI O “DOBRY START” – BĘDZIE PRZYJMOWAŁ I ROZPATRYWAŁ WYŁĄCZNI ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH !!!

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.

Zmiana instytucji odpowiedzialnej za realizację zadania, to nie jedyna modyfikacja programu:

 • Nie ma możliwości składania wniosków w wersji papierowej!
 • Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez PUE ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną banków, które udostępnią taką możliwość (forma papierowa zostanie zlikwidowana),
 • Wypłata świadczenia nastąpi wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Nie będzie możliwości otrzymania świadczenia w formie gotówkowej i przekazem pocztowym.

Aktualnych informacji na temat świadczenia „Dobry start” należy szukać na stronach:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start, https://www.gov.pl/web/rodzina/program-dobry-start-na-nowych-zasadach

Przyjmowanie wniosków o świadczenia wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie przypomina osobom, które nie złożyły jeszcze wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ ( na okres świadczeniowy trwający od 01 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.), że złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje wypłacanie świadczeń wychowawczych z wyrównaniem od 01 czerwca 2021 roku.

Wnioski drogą elektroniczną można złożyć za pośrednictwem

lub wersji papierowej w siedzibie tut. Ośrodka.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi od miesiąca złożenia wniosku.

Szczegóły dot. terminów składania wniosków: https://www.gov.pl/web/rodzina/terminy-skladania-wnioskow-o-swiadczenie-500-w-2021-r

Świadczenie 500+ - MOPS Wodzisław Śląski

Od 01 kwietnia 2021 r. przyjmowane są wnioski o świadczenia wychowawcze 500+ w wersji papierowej !

Wnioski są już dostępne w tut. Ośrodku. Ze względu na ogłoszony w Polsce stan epidemiczny, nie będzie możliwości wypełnienia wniosku w siedzibie Ośrodka

Wypełnione i podpisane wnioski w wersji papierowej wraz z kompletem dokumentacji należy wrzucić do skrzyni korespondencyjnej, umieszczonej przed wejściem do budynku

Nowy wniosek 500 Plus 2021 od 1 lutego. Jak złożyć przez bankowość online lub profil zaufany? Jakie dokumenty potrzebne do nowego 500+? - tvp.info
Boisz się? "Twój Parasol" może uratować ci życie. Warszawa | wio.waw.pl

JEŚLI POTRZEBUJESZ DYSKRETNIE SKORZYSTAĆ Z POMOCY,
APLIKACJA „TWÓJ PARASOL” CI TO UMOŻLIWI.
CHROŃ SIEBIE I SWOICH BLISKICH
MASZ DO TEGO PRAWO!

W dobie epidemii, kiedy stosujemy się do różnych ograniczeń i pozostajemy w izolacji, mogą nasilać się agresywne zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie. Sytuacja odizolowania może w znaczącym stopniu utrudnić skorzystanie z pomocy osobom krzywdzonym.
Z myślą o ochronie osób doświadczających przemocy w rodzinie, na terenie Polski działa aplikacja „Twój Parasol”. Przypomina ona program informujący o pogodzie, jakiego większość osób używa na swoich smartfonach, jednak z taką różnicą, że po dwukrotnym kliknięciu w obrazek użytkownik przechodzi do ukrytej części programu.
Aplikacja Twój Parasol:

• daje możliwość dyskretnego kontaktu z wcześniej podanym adresem
e-mail oraz szansę szybkiego połączenia z numerem alarmowym w nagłych przypadkach;
• zawiera materiały edukacyjne (m. in. o rodzajach przemocy, regulacjach prawnych dotyczących tego problemu, procedurze „Niebieskie Karty”);
ułatwia dostęp do bazy danych instytucji i organizacji, które oferują pomoc osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie (w tym w najbliższym otoczeniu użytkownika);
• umożliwia udokumentowanie sytuacji, w jakich dochodzi do przemocy: dzięki funkcji „Notatnik” można nagrać dźwięk czy film, zrobić zdjęcie,
a materiały te mogą w przyszłości posłużyć jako materiał dowodowy dotyczący sytuacji, jakie miały miejsce w związku z użyciem przemocy;
• dostępna jest w języku polskim, angielskim, niemieckim, łotewskim, litewskim, chińskim, ukraińskim, tureckim oraz wietnamskim.
Instalowanie Aplikacji Twój Parasol:
Można ją pobrać na telefon bezpłatnie poprzez Google Play lub Apple Store. Jest również dostępna na stronie internetowej https://twojparasol.com/, gdzie znajduje się także szczegółowy film instruktażowy dotyczący użytkowania narzędzia.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie e8a2f77d-0a90-4270-b2ca-ddd6368fe507-724x1024_art_604b6e7885f22.jpg

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie realizuje Program “Wspieraj Seniora” . Wszelkie informacje dotyczące realizacji programu znajdziesz w menu: Program “Wspieraj Seniora”

Zasady dostarczanie żywności osobom w kwarantannie: COVID-19

INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ:

 1. SANEPID – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 1. Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej
 2. OPS otrzymają od MRPiPS spis organizacji wraz kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową

                       – FEDERACJA POLSKICH BAKÓW ŻYWNOŚCI

                       -POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

                       – POLSKI CZERWONY KRZYŻ

                        -CARITAS

                        -STWOARZYSZNIE ODRA- NIEMEN

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty
 2. OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT i Policji wraz z kontaktami od MRPiPS
 3. OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywość  i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym zostaną przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie procedur postępowania i wyposażone w sprzęt zabezpieczający. Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt