Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie informuje mieszkańców Gminy Poronin, że od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie „Dobry start” będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. !!!

Wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.

Zmiana instytucji odpowiedzialnej za realizację zadania, to nie jedyna modyfikacja programu. Dodatkowo od lipca:

  • wnioski będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez PUE ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną banków, które udostępnią taką możliwość (forma papierowa zostanie zlikwidowana),
  • wypłata świadczenia nastąpi wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Nie będzie możliwości otrzymania świadczenia w formie gotówkowej i przekazem pocztowym.

ZUS Biuro Terenowe w Zakopanem Zakopanem ul. Gimnazjalna 8 dział obsługi klientów czynne jest w: poniedziałek od 8.00 do 18.00, wtorek – piątek od 8.00 do 15.00

W siedzibie placówki od 1 lipca wyznaczone zostanie stanowisko dla wnioskodawców z możliwością elektronicznego złożenia wniosku. Ponadto pracownicy ZUS będą pomagać wnioskodawcom przy składaniu wniosku, a także w zakładaniu konta w Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Gdzie szukać informacji na temat świadczenia „Dobry start”?

Aktualnych informacji na temat świadczenia „Dobry start” należy szukać na stronach:

INFORMACJE OGÓLNE DOT: ŚWIADCZEANIA “DOBRY START”

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom.

Wnioski można składać już od 1 lipca.

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje zarówno dzieci wychowujące się w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20go roku życia.

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24-go roku życia.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. “zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Ważne! o świadczenie Dobry Start można ubiegać się do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Podstawa prawna: https://www.gov.pl/web/rodzina/akty-prawne-dot-programu-dobry-start

Skip to content