Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie

zaprasza

Seniorów do udziału w projekcie socjalnym pt. „Sam nie znaczy samotny – rozszerzenie zakresu i dostępności usług dla seniorów z Gminy Poronin” w ramach którego organizowana jest domowa rehabilitacja medyczna dla osób starszych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do telefonicznego kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poroninie pod numerem 18 20 740 05.

Uwaga: Liczba osób ograniczona- projekt przewidziany jest dla 30 beneficjentów, pierwszeństwo maja osoby które nie korzystały z w/w wsparcia w ubiegłym roku!

  • Informacje dotyczące projektu:

Projekt socjalny „Sam nie znaczy samotny – rozszerzenie zakresu i dostępności usług dla seniorów z Gminy Poronin” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.03.2024 do 31.12.2024 roku realizuje projekt socjalny pn. „Sam nie znaczy samotny – rozszerzenie zakresu i dostępności usług dla seniorów z Gminy Poronin” .

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia seniorów z terenu Gminy Poronin.

Cele szczegółowe:

•          promowanie aktywności ruchowej,

•          poprawa bądź utrzymanie sprawności ciała i umysłu,

•          poprawa bądź utrzymanie samodzielności i witalności życiowej

W ramach projektu realizowana jest:

  • domowa rehabilitacja medyczna realizowana od kwietnia do grudnia.

Całkowity koszt projektu wynosi 33 930,00 , wysokość otrzymanego dofinansowania ze środków otrzymanych od wojewody wynosi 27 092,00 zł.

Umowa na dofinansowanie zadania została zawarta w dniu 19 lutego 2024 roku