I. Zadanie: Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 86 293,00 zł, całkowity koszt zadania wynosił: 172 658,56 zł .

________________________________________________________________

II. Zadanie: dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/ działania związane z rozwojem pomocy społecznej współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-12.png

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 57 032,00 zł, całkowity koszt zadania wynosił: 57 032,00 zł .

____________________________________________________________

III. Zadanie: dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/ działania związane z rozwojem pomocy społecznej Projekt ” Sam nie znaczy samotny…” współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-12.png

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.04.2018 do 31.12.2018 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 46 182,00 zł, całkowity koszt zadania wynosił: 57 727,50 zł .

_____________________________________________________________

IV. Zadanie: Program asystent rodziny i koordynator rodziny pieczy zastępczej na 2018 r. współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-12.png

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 71 080,00 zł, całkowity koszt zadania wynosił: 135 196,49 zł .

________________________________________________________________

V. Zadanie: Dofinansowanie przyznania dodatków 250 zł dla pracowników socjalnych współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-12.png

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 12 540,00 zł, całkowity koszt zadania wynosił: 15 816,35 zł .

Skip to content