Program: Asystent Rodziny współfinansowany ze środków Funduszu Pracy.

Zadanie: Program: Asystent Rodziny współfinansowany ze środków Funduszu Pracy.

Wojewoda Małopolski przyznał Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 22-10-2022 r. do 31.12.2022 r. dofinansowanie z Funduszu Pracy na realizację w/w zadania w wysokości 6 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosił: 7 580,48 zł.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”.