I . Zadanie: Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 75 255,00 zł, całkowity koszt zadania wynosił: 143,364,69 zł

____________________________________________________________

II. Zadanie: dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/ działania związane z rozwojem pomocy społecznej współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 40 555,00 zł, całkowity koszt zadania wynosił: 40 555,00 zł

_____________________________________________________________

III. Zadanie: dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/ działania związane z rozwojem pomocy społecznej Projekt ” Sam nie znaczy samotny…” współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.04.2017 do 31.12.2017 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 26 848,36 zł, całkowity koszt zadania wynosił: 33 560,00 zł

____________________________________________________________

IV. Zadanie: Dofinansowanie przyznania dodatków 250 zł dla pracowników socjalnych współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 14 356,36 zł, całkowity koszt zadania wynosił: 17 945,45 zł

______________________________________________________________

V. Zadanie: Program asystent rodziny i koordynator rodziny pieczy zastępczej na 2017 r. współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 74 555,32 zł, całkowity koszt zadania wynosił: 122 092,62 zł

Skip to content