I. Zadanie: dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/ działania związane z rozwojem pomocy społecznej współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 82 092,00 zł, całkowity koszt zadania wynosił: 82 092,00 zł.

_____________________________________________________________

II. Zadanie: Dofinansowanie przyznania dodatków 250 zł dla pracowników socjalnych współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ximage-13.png.pagespeed.ic.KvYiu4emnG.webp

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 14 825,00 zł, całkowity koszt zadania wynosił: 18532,79 zł.

____________________________________________________________

III. Zadanie: dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/ działania związane z rozwojem pomocy społecznej Projekt ” Sam nie znaczy samotny…” współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ximage-13.png.pagespeed.ic.KvYiu4emnG.webp

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.04.2020 do 31.12.2020 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 38 572,00 zł, całkowity koszt zadania wynosił: 48 215,00 zł.

_____________________________________________________________

IV. Zadanie: Program “Wspieraj Seniora”” współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ximage-13.png.pagespeed.ic.KvYiu4emnG.webp

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 20.10.2020 do 31.12.2020 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 24 084,00 zł, całkowity koszt zadania wynosił: 30 105,36 zł.

_____________________________________________________________

V. Zadanie: Program asystent rodziny współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ximage-13.png.pagespeed.ic.KvYiu4emnG.webp

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 1.2020 do 31.12.2020 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 5 100,00 zł, całkowity koszt zadania wynosił: 6 420,04 zł.

______________________________________________________________

VI. Zadanie: Wieloletni rządowy program ” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 współfinansowane ze środków budżetu państwa

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ximage-13.png.pagespeed.ic.KvYiu4emnG.webp

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 13.07.2020 do 31.12.2020 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 147 306,79 zł, całkowity koszt zadania wynosił: 184 133,48 zł.

Skip to content