Program. Asystent Rodziny współfinansowany ze środków Funduszu Pracy.

Wojewoda Małopolski przyznał Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 22-11-2023 r. do 31.12.2023 r. dofinansowanie z Funduszu Pracy na realizację w/w zadania w wysokości 33.646,69 zł. Całkowity koszt zadania wynosił: 43.452,00 zł.

Wojewoda przyznał środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 33.646,69 zł

a) 6.000,00 zł na dofinansowanie kosztów dodatku wynagrodzenia. który przysługuje asystentowi rodziny, zatrudnionemu na dzień ogłoszenia rządowego programu wspierania rodziny “: Asystent rodziny w 2023 r.”

b) 27.646,69 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad-grudzień 2023 r.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”. Umowa została podpisana w dniu 20-12-2023r.

Skip to content