I. Zadanie: dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/ działania związane z rozwojem pomocy społecznej współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 70 163,00 zł, całkowity koszt zadania wynosił: 70 163,00 zł.

_____________________________________________________________

II. Zadanie: dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/ działania związane z rozwojem pomocy społecznej Projekt ” Sam nie znaczy samotny…” współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-13.png

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.04.2019 do 31.12.2019 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 43 293,00 zł, całkowity koszt zadania wynosił: 54 116,25 zł.

_____________________________________________________________

III. Zadanie: Wieloletni rządowy program ” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-13.png

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.04.2019 do 31.12.2019 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 154 115,00 zł, całkowity koszt zadania wynosił: 193,505,08 zł.

______________________________________________________________

IV. Zadanie: Program asystent rodziny i koordynator rodziny pieczy zastępczej na 2019 r. współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-13.png

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 64 638,00 , całkowity koszt zadania wynosił: 138,796,40 zł.

____________________________________________________________

V. Zadanie: Dofinansowanie przyznania dodatków 250 zł dla pracowników socjalnych współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-13.png

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku otrzymywał dofinansowanie od wojewody na realizację w/w zadania w wysokości 16 765,00 zł, całkowity koszt zadania wynosił: 20 957,04 zł.