Projekt socjalny „Sam nie znaczy samotny – rozszerzenie zakresu i dostępności usług dla seniorów z Gminy Poronin” .

jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od 01.03.2024 do 31.12.2024 roku realizuje projekt socjalny pn. „Sam nie znaczy samotny – rozszerzenie zakresu i dostępności usług dla seniorów z Gminy Poronin” .

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia seniorów z terenu Gminy Poronin.

Cele szczegółowe:

•          promowanie aktywności ruchowej,

•          poprawa bądź utrzymanie sprawności ciała i umysłu,

•          poprawa bądź utrzymanie samodzielności i witalności życiowej

W ramach projektu realizowana jest:

  • domowa rehabilitacja medyczna realizowana od kwietnia do grudnia.

Całkowity koszt projektu wynosi 33 930,00 , wysokość otrzymanego dofinansowania ze środków otrzymanych od wojewody wynosi 27 092,00 zł.

Umowa na dofinansowanie zadania została zawarta w dniu 19 lutego 2024 roku

Skip to content