Standardy Ochrony Małoletnich w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie -Wersja Skrócona dla Dzieci

STANDARDY OCHRONY DZIECI

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PORONINIE (wersja skrócona)

                     W Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie zostały opracowane i wprowadzone

 Standardy Ochrony Dzieci. Informacje te opublikowane są na stronie internetowej OPS Poronin oraz znajdują się na tablicy ogłoszeń OPS.

 1. SWOJE PRAWA ZNAM – czyli co każde dziecko powinno wiedzieć !

Jesteś młodym człowiekiem, ale już od pierwszego dnia życia masz swoje prawa, które inne osoby powinny szanować ! Jakie masz prawa jako dziecko ? oto najważniejsze z nich :

 1. Jesteś młodym człowiekiem – masz swoje prawa nazwane prawami dziecka
 2. Masz prawo by żyć i rozwijać się w dobrych warunkach
 3. Masz prawo do opieki i leczenia kiedy zachorujesz
 4. Masz prawo do odpoczynku i zabawy
 5. Masz prawo chodzić do szkoły i rozwijać swoje zainteresowania
 6. Masz prawo wyrażać swoje zdanie o tym, co Cię dotyczy, mówić o tym co myślisz i uważasz za słuszne oraz uczestniczyć w życiu społecznym
 7. Masz prawo mieć swoje tajemnice i sekrety
 8. Masz prawo mieć opiekunów i cieszyć się życiem rodzinnym
 9. NIKT NIE MOŻE Cię bić, krzywdzić, wykorzystywać do ciężkiej pracy, poniżać, lekceważyć Twoich uczuć – w ogóle źle Cię traktować
 1. Co to jest krzywdzenie ?
 2. Przemoc fizyczna to między innymi : popychanie, szarpanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami
 3. Przemoc emocjonalna to zachowania dorosłych wobec dzieci ; wyzwiska, groźby, szantaż, straszenie, emocjonalne odrzucanie, nadmierne wymagania nieadekwatne do wieku i możliwości dziecka, niszczenie ważnych dla niego rzeczy, krzywdzenie jego zwierząt, nieposzanowanie jego prywatności
 4. Zaniedbywanie to niezaspakajanie podstawowych potrzeb dziecka zarówno fizycznych, takich jak właściwe odżywianie, ubranie, ochrona zdrowia, edukacja, jak i psychicznych jak poczucie bezpieczeństwa, doświadczania miłości i troski
 5. Wykorzystanie seksualne to każde zachowanie osoby starszej, silniejszej, które prowadzi do jej seksualnego podniecenia i zaspokojenia kosztem dziecka np. ekshibicjonizm, uwodzenie, świadome czynienie dziecka świadkiem aktów płciowych, zachęcanie do rozbierania się i do oglądania pornografii, dotykanie miejsc intymnych lub zachęcanie do dotykania sprawcy itp.
 6. Cyberprzemoc to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (np. nagrywanie w telefonie i upublicznianie)
 1. REAGUJMY NA KRZYWDZENIE !        NIE JESTEŚ SAM, MY CI POMOŻEMY !
 1. Jeśli ktoś TOBIE lub innemu dziecku robi krzywdę powiedz o tym komuś bliskiemu, wychowawcy, nauczycielowi , dyrektorowi szkoły lub pracownikowi Ośrodka lub innej dorosłej osobie zaufanej
 2. Każda informacja dotycząca podejrzenia krzywdzenia dziecka jest przez nas wyjaśniana i traktowana poważnie
 3. Pomoc dziecku podejmowana jest niezwłocznie
 4. Każdy pracownik Ośrodka w sytuacji, gdy dziecku dzieje się krzywda, podejmuje działania, by je ochronić
 5. Otaczamy każde dziecko pomocą i wsparciem

Potrzebujesz pomocy ?

Całodobowy dziecięcy TELEFON ZAUFANIA, 7 dni w tygodniu ! 800 12 12 12

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

Całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli : 800 080 222

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw depresji  22 594 91 00

Telefoniczna Pierwsza pomoc Psychologiczna  22 425 98 48

Możesz też napisać do ekspertów na czacie, który znajdziesz na stronie Rzecznika :

www.brdp.gov.pl

Skip to content