Świadczenie Wychowawcze 500+

informacje o świadczeniu wychowawczym 500+ : https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, uprawnienia do realizacji i wypłaty świadczenia wychowawczego od dnia 1 stycznia 2022 r. przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wypłata świadczenia 500+ będzie możliwa jedynie w formie bezgotówkowej, a wnioski o 500+ wraz z ewentualnymi załącznikami należy składać wyłącznie za pośrednictwem następujących systemów teleinformatycznych:

  • Portal Emp@tia,
  • PUE ZUS,
  • Bankowość elektroniczna.

Od tej daty do ZUS-u kierujemy również nowe wnioski na bieżący okres zasiłkowy, tj. do końca maja 2021 r. (np. dzieci nowo narodzone, bez ustalonego prawa do świadczenia).

Natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem będzie realizował wypłaty świadczeń wychowawczych przyznanych do końca maja 2022 r.

Szczegółowe informacje pod linkiem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

Skip to content