Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Kto może otrzymać paczkę żywnościową? W stosunku do roku 2020 uległo zmianie kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy w ramach Programu i obecnie wynosi ono 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (poprzednio było 200%). I tak, pomoc w formie paczki żywnościowej udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza następujących progów:

  • 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Żeby otrzymać pomoc żywnościową w ramach tego programu, trzeba mieć skierowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, zamieszkujące na terenie Gminy Poronin i zainteresowane otrzymaniem takiej paczki żywnościowej powinny zgłosić się do pracownika socjalnego tut. Ośrodka

Więcej informacji znajdziesz:

https://caritas.pl/projekty/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa/

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-żywnosciowa-2014-2020

 

 

 

Skip to content