JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE DLA OBYWATELI UKRAINY – дноразова допомога для громадян України

KOMUNIKAT – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE DLA OBYWATELI UKRAINY КОМУНІКАЦІЯ – дноразова допомога для громадян України

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

Świadczenie przeznaczone jest na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na: żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL.

Wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie ul.Piłsudskiego 15 codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 u pracowników socjalnych  na parterze.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Центр соціального захисту у Новому Таргу починає приймати заяви на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену для існування, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.

Допомога призначена для громадян України, які перетнули кордон з 24 лютого і вже внесені до реєстру PESEL.

Заяву на отримання одноразової грошової допомоги подавати за адресою Центру соціальної допомоги у Poronina за адресою:      ulica  Piłsudskiego 15   щодня в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 15:00 у соціальних працівників .

Заява про виплату допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною.

Skip to content