OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, ŻE OD 01 LIPCA 2021 R., WNIOSKI O “DOBRY START” – BĘDZIE PRZYJMOWAŁ I ROZPATRYWAŁ WYŁĄCZNI ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH !!!

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.

Zmiana instytucji odpowiedzialnej za realizację zadania, to nie jedyna modyfikacja programu:

  • Nie ma możliwości składania wniosków w wersji papierowej!
  • Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez PUE ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną banków, które udostępnią taką możliwość (forma papierowa zostanie zlikwidowana),
  • Wypłata świadczenia nastąpi wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Nie będzie możliwości otrzymania świadczenia w formie gotówkowej i przekazem pocztowym.

Aktualnych informacji na temat świadczenia „Dobry start” należy szukać na stronach:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start, https://www.gov.pl/web/rodzina/program-dobry-start-na-nowych-zasadach