Boisz się? "Twój Parasol" może uratować ci życie. Warszawa | wio.waw.pl

JEŚLI POTRZEBUJESZ DYSKRETNIE SKORZYSTAĆ Z POMOCY,
APLIKACJA „TWÓJ PARASOL” CI TO UMOŻLIWI.
CHROŃ SIEBIE I SWOICH BLISKICH
MASZ DO TEGO PRAWO!

W dobie epidemii, kiedy stosujemy się do różnych ograniczeń i pozostajemy w izolacji, mogą nasilać się agresywne zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie. Sytuacja odizolowania może w znaczącym stopniu utrudnić skorzystanie z pomocy osobom krzywdzonym.
Z myślą o ochronie osób doświadczających przemocy w rodzinie, na terenie Polski działa aplikacja „Twój Parasol”. Przypomina ona program informujący o pogodzie, jakiego większość osób używa na swoich smartfonach, jednak z taką różnicą, że po dwukrotnym kliknięciu w obrazek użytkownik przechodzi do ukrytej części programu.
Aplikacja Twój Parasol:

• daje możliwość dyskretnego kontaktu z wcześniej podanym adresem
e-mail oraz szansę szybkiego połączenia z numerem alarmowym w nagłych przypadkach;
• zawiera materiały edukacyjne (m. in. o rodzajach przemocy, regulacjach prawnych dotyczących tego problemu, procedurze „Niebieskie Karty”);
ułatwia dostęp do bazy danych instytucji i organizacji, które oferują pomoc osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie (w tym w najbliższym otoczeniu użytkownika);
• umożliwia udokumentowanie sytuacji, w jakich dochodzi do przemocy: dzięki funkcji „Notatnik” można nagrać dźwięk czy film, zrobić zdjęcie,
a materiały te mogą w przyszłości posłużyć jako materiał dowodowy dotyczący sytuacji, jakie miały miejsce w związku z użyciem przemocy;
• dostępna jest w języku polskim, angielskim, niemieckim, łotewskim, litewskim, chińskim, ukraińskim, tureckim oraz wietnamskim.
Instalowanie Aplikacji Twój Parasol:
Można ją pobrać na telefon bezpłatnie poprzez Google Play lub Apple Store. Jest również dostępna na stronie internetowej https://twojparasol.com/, gdzie znajduje się także szczegółowy film instruktażowy dotyczący użytkowania narzędzia.