“Sam nie znaczy samotny” – projekt

„Sam nie znaczy samotny” — rozszerzenie zakresu i dostępności do usług dla seniorów z Gminy Poronin” to tytuł projektu adresowanego do mieszkańców Gminy Poronin w wieku senioralnym. Projekt realizowany jest przez ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie w okresie od kwietnia 2019 r. — grudnia 2019 r.

Celem projektu jest:

  1. podniesienie jakości usług świadczonych przez OPS, poprzez ich profesjonalizacje i efektywniejszą obsługę osób i rodzin korzystających ze wsparcia;
  2. rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
  3. rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin

W ramach projektu przewidywane jest wsparcie psychologiczne seniorów w miejscu zamieszkania oraz rozwój usług opiekuńczych skierowany szczególnie do osób niesamodzielnych i ich opiekunów.
Seniorzy korzystających z oferowanej formy wsparcia psychologa w miejscu zamieszkania będą mieli możliwość odzyskania/wzmocnienia poczucia bycia przydatnym/potrzebnym, zaznają poczucia przynależności do społeczności lokalnej, a także nabędą i wykształtują w sobie umiejętności bycia aktywnym i zaradnym przez cale Zycie. Ponadto uczestnicy realizowanego zadania będą mieli okazje zwiększenia poczucia zmiany na lepsze w zakresie nastawienia do wzrostu poziomu samooceny i otwartości na to, co nowe, co w rezultacie przełoży sic na ich aktywizacje społeczne.
Zapewnienie usług opiekuńczych oraz pracy socjalnej osobom starszym jest istotne nie tylko z punktu widzenia indywidualnego osoby z nich korzystającej, ale również z perspektywy całej społeczności i społeczeństwa.
Wsparcie seniorów w codziennym funkcjonowaniu w środowisku zamieszkania jest jednym z działań na rzecz utrzymywania odpowiedniej jakości ich życia i opóźniania momentu ich korzystania z kosztownej i wymagającej zmiany dotychczasowego życia i środowiska zamieszkania — pomocy instytucjonalnej. Opieka gwarantująca wysoką jakość życia to efekt skutecznie funkcjonującego systemu pomocy społecznej oraz aktywności samorządu. Działania projektowe pozwolą na racjonalizacje wydatków publicznych związanych z zapewnieniem opieki osobom jej wymagającym.
Osoby zainteresowane prosimy, o kontakt z ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poroninie — w godzinach pracy ośrodka: w poniedziałki od 7.30 — 16.30; od wtorku do piątku w godzinach 7.30 — 15.15;

  • telefonicznie: 18 20 740 05; 18 20 014 04;
  • za pomoca poczty elektronicznej: ops.poronin@pro.onet.pl.
Skip to content