Wszystkie wpisy, których autorem jest Danuta

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie e8a2f77d-0a90-4270-b2ca-ddd6368fe507-724x1024_art_604b6e7885f22.jpg

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie realizuje Program “Wspieraj Seniora” . Wszelkie informacje dotyczące realizacji programu znajdziesz w menu: Program “Wspieraj Seniora”

Zasady dostarczanie żywności osobom w kwarantannie: COVID-19

INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ:

  1. SANEPID – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  1. Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej
  2. OPS otrzymają od MRPiPS spis organizacji wraz kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową

                       – FEDERACJA POLSKICH BAKÓW ŻYWNOŚCI

                       -POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

                       – POLSKI CZERWONY KRZYŻ

                        -CARITAS

                        -STWOARZYSZNIE ODRA- NIEMEN

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty
  2. OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT i Policji wraz z kontaktami od MRPiPS
  3. OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywość  i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym zostaną przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie procedur postępowania i wyposażone w sprzęt zabezpieczający. Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt

Przyjmowanie wniosków o świadczenia wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022

Rodzina 500 PLUS | Miasto i Gmina Staszów

Od 1 lutego 2021 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie wpłynęło już ponad 548 wniosków elektronicznych o świadczenia wychowawcze tzw. 500+ na nowy okres 2021/2022, który rozpoczyna się od 01-06-2021r.

Zachęcamy aby osoby, które dotychczas nie złożyły wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres 2021/2022, do elektronicznej wysyłki wniosku

Elektronicznej wysyłki można dokonać poprzez:

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ w wersji papierowej rozpoczyna się od dnia 01 kwietnia 2021 r. !

Wnioski przez internet

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie
zachęca mieszkańców Gminy Poronin do składania wniosków o:

• ŚWIADCZENIA RODZINNE
• FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
• KARTĘ DUŻEJ RODZINY
• ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500 +)
• ŚWIADCZENIE „DOBRY START” (300+)

drogą elektroniczną.

Szczególnie zachęcamy do założenia PROFILU ZAUFANEGO dzięki, któremu można potwierdzić swoją tożsamość w internecie.