Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie informuje, że

KASA ROLNICZEGO UBEZPICZENIA SPOŁECZNEGO w okresie wakacji 2023r. organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń z Kasy.

Kto może skorzystać z turnusu?

  • dzieci z chorobami układu oddechowego
  • dzieci z chorobami układu ruch

Zasady kierowania:

  • przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub na wniosejk (co najmniej rok)
  • dzieci urodzone w latach 2008-2016
  • podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitacje leczniczą, wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.

Wszelkie informacje można uzyskać w placówce terenowej KRUS Zakopane pod nr 18/2013202

Wnioski dostępne są w KRUS Zakopane oraz na stronie https://www.krus.gov.pl/