Ważne informacje dotyczące składania wniosków o:

 dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w celu rekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie informuje mieszkańców gminy iż na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” (Dz. U. poz 1967) wprowadzony został dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w celu rekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

Zgodnie z ww. ustawą, dodatek ten przysługuje gdy źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe i wynosi odpowiednio:

  • 3 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
  • 2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Uwaga:

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 roku, a gmina ma miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku.

Realizatorem zadania przyjmowania wniosków, rozpatrywania i wypłacania w gminie jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie , 34-520 Poronin, ul. Piłsudskiego 15

Przyjmowanie wniosków odbywa się w siedzibie Ośrodka w dniach:

Poniedziałek -Piątek: 8:00 – 15:00

lub za pośrednictwem skrzynki e-puap

 lub za pomocą poczty tradycyjnej

Dodatkowe informacje oraz wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w celu rekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, w tym kosztów opału można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-wyplate-dodatku-dla-gospodarstw-domowych-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla