Terminy składania wniosków- zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, „Dobry start”, specjalny zasiłek opiekuńczy – Urząd Gminy w Sulmierzycach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie informuje, że od 01-08-2021 r. przyjmowane są papierowe wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 dot. ustalenia prawa do:

 • Świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego),
 • Funduszu alimentacyjnego

Ważne: Złożenie wniosku do końca sierpnia 2021 r. gwarantuje dalszą kontynuację wypłacenia świadczeń rodzinnych w listopadzie br. (bez przerwy w wypłacie) !!!

Druki wniosków są dostępne do pobrania: w tut. Ośrodku, na stronie internetowej: http://ops.poronin.pl/ (w zakładce druki do pobrania) oraz umieszczone są na zewnątrz budynku w przygotowanych i podpisanych w tym celu teczkach.

Możliwość złożenia wniosków:

Wypełnione i podpisane wnioski w wersji papierowej wraz z kompletem dokumentacji należy dostarczyć bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Ze względu na trwający stan epidemii COVID-19 preferujemy wrzucić wypełnione wnioski do skrzyni korespondencyjnej, która znajduje się przed wejściem do budynku.

Wnioski drogą elektroniczną można złożyć za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/,

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych:

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
 • od 1 września do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 31 grudnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października,
 • od 1 września do 30 września – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
 • od 1 października do 31 października – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 30 listopada – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
 • od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.