ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W UNIJMYM PROJEKCIE :  “Młodzi pełni POWER’a”

  • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, polegający na aktywizacji zawodowej osób od 18 do 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, na terenie powiatów: nowotarski, suski, tatrzański.
  • W sytuacji związanej z dużym bezrobociem oraz pandemią Covid-19, celem projektu jest dotarcie do jak największej liczby osób młodych poszukujących stażu zawodowego, darmowego szkolenia oraz pracy.  Projekt oferuje bezpłatne wsparcie doradców zawodowych, pośredników pracy oraz psychologów – wszystkie te działania mają na celu poprawę sytuacji w/w osób na rynku pracy.
  • Projekt jest również skierowany dla osób z niepełnosprawnościami, którym szczególnie trudno jest znaleźć zatrudnienie. 
  • Projekt jest w 100% darmowy dla wszystkich uczestników projektu, osoby pozostające bez pracy nie ponoszą ŻADNYCH KOSZTÓW. Dodatkowo oferowana jest pomoc finansowa dla osób młodych, pozostających bez pracy w postaci zwrotów kosztów dojazdów na spotkania, szkolenie oraz staż zawodowy, a ponadto zwroty kosztów opieki nad dziećmi.