Przyjmowanie wniosków o świadczenia wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie przypomina osobom, które nie złożyły jeszcze wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ ( na okres świadczeniowy trwający od 01 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.), że złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje wypłacanie świadczeń wychowawczych z wyrównaniem od 01 czerwca 2021 roku.

Wnioski drogą elektroniczną można złożyć za pośrednictwem

lub wersji papierowej w siedzibie tut. Ośrodka.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi od miesiąca złożenia wniosku.

Szczegóły dot. terminów składania wniosków: https://www.gov.pl/web/rodzina/terminy-skladania-wnioskow-o-swiadczenie-500-w-2021-r